Telegraf-telefon stansiyasi


Post Views:
247

«O‘zbektelekom» aksiyadorlik kompaniyasining «Toshkent telegraf-telefon stansiyasi» (Navoiy ko‘chasi, 28) – ayni vaqtda Xalqaro kommutatsiya markazi (XKM) hisoblanadi. 1932 yil tashkil qilingan. Telegraf-telefon stansiyasi tezkor zamonaviy apparatlar bilan jihozlangan. Quyidagi xizmat turlarini ko‘rsatadi: telegraf aloqasi xizmatlari – umumiy foydalanish telegraf tarmog‘i. Xabarlarni jismoniy va yuridik shaxslarning istalgan pochta manziliga kafolatlangan va qisqa muddatlarda yetkazib berilishini ta’minlaydi; «UzMAIL» xabarlarini ko‘pfunksional ishlab berish tizimi telegraf aloqasi xizmatlari (X.400 elektron pochtasi va internet xizmatlari, faksimil xizmatlar, teleks xizmatlari, teleks-telegraf xizmatlari); xalqaro, shaharlararo aloqa qilish xizmatlari. Bu xizmatlar «Markaziy telegraf» va «Elit» servis telefon kartalari yordamida ko‘rsatiladi. Servis telefon kartalari haqi to‘lab qo‘yilgan shaharlararo va xalqaro aloqa xizmatidir; audiokonferens-aloqa va videokonferens-aloqa (VKA) xizmatlari. Audiokonferens-aloqa yordamida vazirliklar, idoralar va korxonalarning rahbarlari operativ majlislar o‘tkazishi mumkin, bunda butun O‘zbekiston Respublikasi joylashgan bo‘linmalar (36 tagacha) bir konferens-guruhi asnosida bog‘lana oladi. Majlislar bir vaqtning o‘zida ikkita rejimda: so‘zlash va eshitib borish rejimida o‘tkaziladi. Majlis borishini magnit lentasiga yozib olish iloji ham bo‘ladi. Videokonferens-aloqa sistemasi bir vaqtda uzoqdagi 16 ta aloqadan foydalanuvchilar o‘rtasida jonli tasvir va ovozni qabul qilish imkonini beradi.

Telegraf-telefon stansiyasida 400 dan ortiq xodim ishlaydi.

«Toshkent» ensiklopediyasi. 2009 yil

Оставьте комментарий