Obkand


Post Views:
5

OBKAND – 1) Qadimda va o‘rta asrlarda shaharni suv bilan ta’minlash maqsadida qazilgan sug‘orish tarmog‘i. U shahar suvi, shahar arig‘i ma’nolarini anglatadi. Masalan, Toshkentning Anhor kanali shu maqsadda qazilgan qadimiy shahar sug‘orish tarmog‘idir. Shuningdek, Obkand «O‘pqon» so‘zining sinonimi bo‘lib, sizot suvlar oqimidan yer ostida paydo bo‘lgan tabiiy chuqurlik, o‘ra yoki kamarni anglatgan. Bulardan tashqari, daryo yoki uning tarmoqlari oqimi hosil etgan o‘zan ham «obkanda», ya’ni «suv qazigan», «oqim o‘ygan», suv yo‘li, ya’ni o‘zan ma’nosini ham anglatgan.

2) O‘rta asrlarda qal’a atrofiga chuqur va keng qilib o‘yilgan va dushman askarlarining o‘tishini qiyinlashtirish maqsadida suv to‘ldirib qo‘yilgan chuqurlik (xandaqning bir turi) – maxsus mudofaa inshooti. Masalan, Abdullaxon II 1579 yil Toshkentni qamal qilganda qal’a devori tashqarisidagi Obkandlar suvga to‘ldirib qo‘yilgan.

«Toshkent» ensiklopediyasi. 2009 yil

Оставьте комментарий