Muhammadamin Faxriddinov (1894–1941)


Post Views:
23

FAXRIDDINOV Muhammadamin (1894–1941) – o‘zbek ma’rifatparvari, pedagog. Toshkentda tug‘ilgan. Madrasa va 2 bosqichli rus-tuzem maktabini tugatgan. 1913–17 yillarda Toshkentdagi rus-tuzem maktablaridan birida o‘qituvchi. Oktyabr to‘ntarishi (1917) dan so‘ng o‘zbek maktablarida o‘qituvchilik qilgan. Yangi usul maktablari uchun o‘zbek tili darsligi («Turkcha qoida»), alifbe kitobi («Rahbari avval»), geografiyadan qo‘llanma («Jug‘rofiyai riyoziy») yozgan. «Turkcha qoida» (1913, Toshkent) maktab darsligi boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan. «Rahbari avval» (1917, Toshkent) usuli maddiya (harflarning nomiga unli tovushlar qo‘shib, cho‘zib bo‘g‘in hosil qilish)dagi birinchi rasmli o‘zbek alifbesidir.

«Toshkent» ensiklopediyasi. 2009 yil

Оставьте комментарий