Boqiy Jarroh Toshkandiy (16-asr)


Post Views:
38

BOQIY JARROH TOSHKANDIY (16-asr) – olim, tabib, shoir, musiqashunos va xattot. Toshkentda tug‘ilgan. Balx, so‘ngra Ahmadobod (Hindiston)ga borib, o‘sha yerda vafot etgan. Olim tabobatdan tashqari Davlatshoh Samarqandiyning tazkirasini ko‘chirgan (1581), bir qancha asarlarga, jumladan, «Yusuf Zulayho» dostoniga sharh yozgan, «Odob ul-munozara» asari sharhiga arab tilida hoshiya yozgan. Boqiy Toshkandiy fors tilida lirik she’rlar ham yozgan bo‘lsa-da, uni turkigo‘y shoir deyishgan. O‘zbekiston FA Abu Rayxon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan (inv. №9601) qo‘lyozmada Boqiyning she’rlari ham bor. Bu qo‘lyozma esa 1797–1809 yillar orasida ko‘chirilgan.

«Toshkent» ensiklopediyasi. 2009 yil

Оставьте комментарий