Abdulla Fonus (1828-1914)


Post Views:
11

ABDULLA FONUS (1828–1914) – o‘zbek xalq qiziqchisi, taqlid ustasi. Toshkentda tug‘ilgan. U fonus yasab sotish bilan tirikchilik qilgan. Turli yoshdagi kishilarga, qush va hayvonlarga taqlid etgan. Uning taqlidlari ko‘pincha achchiq kulgi, hajvdan iborat bo‘lgan. Shu yo‘l bilan u turmushdagi nohaqlik va qusurlarni, xurofotni hajv qilgan.

«Toshkent» ensiklopediyasi. 2009 yil

Оставьте комментарий